Yoğun Bakım Hastaları

Yoğun Bakım Hastaları

Yoğun Bakım Hastaları

Yoğun Bakım Üniteleri akut veya kronik sebeplerle hastalığın alevlenmesi yada ilerlemesi durumlarında ağır veya kritik hastaları kurtarmak için,bazı hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan komplikasyonları düzeltmek amacıyla uygulanan yapay yöntemlerin genelde hastalıkların tümüyle ve yaşamını sürdürmesinde önemli rol oynayan gerekli cihazlarla donatılmış,hastalığın sebebinin veya ortaya çıkan semptomlarının tedavilerine yönelmiş,gerektiğinde yapay solunum cihazları,böbrek diyaliz cihazları,defibrilatör(elektroşok),monitör gibi yapay aygıtları kullanan,organ ve sistem yetersizliğinde farmakolojik ve yapay metotları uygulayan, hastalıkların ileri düzey tedavilerine gereksinim duyduğu anlarda hayata dönüş olarakta tanımlayabileceğimiz uzman doktorlar ve hemşireler tarafından hastaların takip edildiği,genel yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı ve tedavilerinin yapıldığı ileri  düzey destek üniteleridir.Diğer bir adı ile Anestezi ve Reanimasyon üniteleridir.

yogunbakim

Yoğun Bakım Hastaları;Solunum sistemi hastalıkları,pulmoner sistem hastalıkları,kardiyovasküler sistem hastalıkları,Merkezi ve Periferik sinir sistemi hastalıkları,Endokrin bozukluklar ve elektrolit dengesizlikleri ile ilgili hastalıklar,Gastrointestinal sistem bozuklukları,İlaç alımı ve aşırı miktarda ilaç kullanımı,genel hastalıklar ve diğer hastalıklar olarak sınıflandırılabilir.

Solunum sistemi hastalıkları;Yapılan tedavilere rağmen,entübe edilme potansiyeli bulunan veya entübe edilmiş hastalar,Kronik akciğer hastalığı olan ve mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalar,ilerleyici solunum yolu hastalıkları,solunum yetersizliği veya obstriksiyon ihtiyacı varlığında,yüksek miktarda oksijene ihtiyaç duyan hastalar,sıkça nebulizer tedavi ihtiyacı olan hastalar,Yoğun bakım Gerektiren hastalıklar olarak kabul edilir.

Pulmoner sistem hastalıkları;Ventilatör(solunum cihazı)desteği gereken akut solunum yetmezliği hastaları,pulmoner emboli hastaları,Masif Hemoptizisi olan hastalar,acil entübasyon gerektiren solunum yetmezliği hastalıkları.

Kardiyovasküler sistem hastalıkları;Şokta olan hastalar,Hayatı tehtit eden aritmileri olan hastalıklar,intreavenöz inotropik veya vazadiladatör tedavi almak zorunda kalan hastalar,CPR uygulanan ve yanıt alınan hastalar,akut miyokardiyal infakt ve komplikasyonları olan hastalar,Kardiyojenik şok ,müdahale gerektiren aritmiler,kalp yetmezliği ve solunum yetmezliği olan hastalar,hipertansif acil durumlar,kardiyak arrest,dissekan aort anevrizması,komplet kalp bloğu olan hastalar yoğun bakım hastaları dır.

Merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıkları;Akut serebrovasküler olaylar ve bilinç değişikliği,dirençli epileptik nöbetler,nörolojik durumu deprese olmuş hastalar,nörolojik yetersizliğe yol açan enfeksiyonlar,nörolojik problem oluşturan kafa travmaları,ilerleyici nöromüsküler disfonksiyonu olan hastalar,koma,intrakraniyal kanama,akut subaraknoid kanama,menenjit,status epileptikus,vasospasm,ağır kafa travmalı hastalar,santral sinir sistemi hastalıkları olan hastalar yoğun bakım hastaları dır.

Endokrin bozukluk ve Eletrolik dengesizlikler;Diyabetik ketoasidoz,hemodinamik,instabilite,ağır asidoz,yaşamı tehdit eden solunum yetmezliği,bilinç düzeyi değişikliği,troid fırtınası,mixödem koma,adrenal kriz,ağır hiperkalsemi,hipo-hiper natremi ve konvülzyonlar,hipo-hipermagnezemi,hipo-hiperkalsemi veya kas güçsüzlüğü,hipofosfatemi hastalıkları olan yoğun bakım hastaları.

Gastrointestinal hastalıklar;Gastrointestinal kanama,yaşamı tehtit eden hipotansiyon,anjına,durdurulamayan kanama,hepatik koma,ağır pankreatit,özofajial perforasyon,mediastinit.

Hemodinamik unstabil olan ilaç zehirlenmeleri,ilaç zehirlenmelerine bağlı konvülzyonu olan hastalar,elektif cerrahi geçiren hastalar,politravma olguları,sepsis,septik şok,çevresel yaralanmalar,organ perforasyonu olan hastalar,hemodinamik monitörizasyon ihtiyacı olan hastalarciddi yanık hastaları,ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrillasyonu olan hastalar belirli başlı yoğun bakım hastaları olarak sınıflandırılabilirler.Tabi bunlar yoğun bakıma gereksinim duyan hastaların veya hastalıkların sınırlandırılmış halleridir.

Bir önceki konumuzu okumanızı tavsiye ederiz:Kafa Travması

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp